VILKÅR OG BETINGELSER

I. Innledende bestemmelser

Disse vilkår og betingelser (heretter kalt “betingelser”) gjelder kjøp av vadfrer hos Jer53y.no (selger av ELSA’S TEXTILE sro, registrert adress: U Stadionu 1139/14, Rousínov 683 01, identifikasjonsnummer (IČO): 02323095, registrert i handelsregisteret opprettholdt av Regional domstol Brno, seksjon C, sett inn 46424 (heretter kalt “selskap”).

II. Bestilling og inngåelse av kontrakten

Bestillinger av varer, som er oppført på www.jer53y.no og som kunden kan bestille etter egne ideer og individuelle krav, foretas av selskapet på bestillingsskjema. Kunden kan kontakte selskapet for en uforpliktende henvendelse angående varer også på e-post eller telefon. Imidlertid vil en bindende bestilling alltid plasseres på bestillingsskjema.

Kunden må fullstendig beskrive sine ønsker i bestillingsskjema, inkludert antall bestillinger, størrelser osv. Den grafiske utformingen av produktet er en integrert del av bestillingsskjemaet. Kunden legger først inn den foreløpige informasjon om snitt, typen av hals, materialet osv. Selskapet produserer deretter den grafiske designen av produktet i henhold til informasjon fra kunden, muligens i flere varianter. Dette forslaget blir deretter sendt til kunden for godkjenning. I tilfelle kunden ikke er enig i noen av forslagene, er den opprinnelige designen av selskapet underlagt ytterligere endringer i henhold til kundens krav. Selskapet anbefaler at kunden alltid følger retningslinjer i delen om bestilling og levering.

Selskapet forbeholder seg retten til å plassere sin logo på hver del av produktet. Det er mulig å velge å ikke ha logoen mot en forhåndsbestemt avgift.

Selskapet er ikke ansvarlig for logoene som leveres av kunden, bruken og plasseringen av loggoen, og deres rettigheter må utelukkende klargjøres av kunden.

Den endelige versjonen av den grafiske formen til produktet er den som kunden sist autoriserer (godkjenner) i bestillingsskjemaet. Med denne bekreftelsen anses ordren som bindende. Alle andre endringer fra kunden er underlagt selskapets godkjenning. Hvis kunden insisterer på å gjøre endringer, og produksjonen av bestillingen har allerede begynt, er kunden ansvarlig for kostnadene som påløper fra starten av produksjon. Kunden blir varslet om disse kostnadene og beløpet, og det blir inkludert i det endelige dokumentet.

En bindende bestilling betraktes som et forslag til inngåelse av en kontrakt (som engangs kontrakt, en kjøpekontrakt eller en kontrakt om tjenester) angående varene som er inkludert i bestillingen, og dens grafiske design. Kontrakten for produksjon og levering av varene som er angitt i bestillingen, blir inngått mellom selskapet og kunden i det øyeblikket selskapet bekrefter den godkjente bestillingen.

III. Levering (mottak) av varer
KUNDEN KAN HENTE DEM SELV I BUTIKKEN
LEVERANDØR SELSKAP
KUNDEN KAN HENTE DEM SELV I BUTIKKEN
LEVERANDØR SELSKAP
IV. Betalingsbetingelser
KONTANT ELLER BETALING MED KORT I BUTIKKEN
BANKOVERFØRING
FAKTURA - KUN FOR LANGVARIG OG PÅLITELIG SAMARBEID (FAKTURA MED 14 DAGERS BETALINGSFRIST)

Priser til levering – i henhold til gjeldende prisliste til  leverandørselskaper.

KONTANT ELLER BETALING MED KORT I BUTIKKEN
BANKOVERFØRING
FAKTURA - KUN FOR LANGVARIG OG PÅLITELIG SAMARBEID (FAKTURA MED 14 DAGERS BETALINGSFRIST)

Priser til levering – i henhold til gjeldende prisliste til  leverandørselskaper.

V. Leveringsbetingelser

    1. Varene blir levert innen 5-7 uker med mindre annet er avtalt.
    2. Selskapet forbeholder seg retten til å forlenge leveringsperioden i spesielle tilfeller på grunn av force majeure eller i tilfeller der det ikke har vært mulig av objektive grunner å levere innen avtalt tid. I dette tilfellet vil kunden bli varslet.
    3. Selskapet forbeholder seg retten til å nekte en ikke-standard eller spekulativ design, eller mengde.
    4. Eiendomsrett til varer og risikoen for skade på varer overføres til kunden på tidspunktet varen er mottatt fra selskapet eller leverandørfirma.

VI. Garanti, feil ved varer, klage, lovbestemt tid for retur av varer

1. Kunden er forpliktet til å ta de bestilte varene fra leverandøren (eller hente selv direkte fra selskapet), å sjekke pakkens tilstand, antall pakker, og kviteringen av varene som skal bekreftes av leverandør. Eventuelle mangler eller skader ved varene skal omgående varsles til selskapet på adressen:

NORDTEX AS
Årvollskogen 33,
1529 Moss
e-post: post@j53.no

2. Kunden har rett til å bytte varer hvis de ikke tilsvarer vanlige bestilte varer. Garantien for varer og klager på varer med defekt er underlagt gjeldende lover.
3. For å godkjenne klage, er det nødvendig å fremlegge bevis for feil på produktet og bevis på kjøp av varene. Defekter på varer kan bare godkjennes hvis kunden klager og framviser varene innen tre dager etter mottak av disse. Med mindre annet er avtalt, styres forholdet mellom kunden og selskapet for feil og garantier av relevante bestemmelser i sivillov og/eller handelslov.
4. Etter levering er selskapet ikke ansvarlig for skader forårsaket av upassende lagring eller håndtering av varene av kunden. Upassende håndtering anses også for å være normal håndtering av et produkt som ikke er i samsvar med selskapets retningslinjer angående produkthåndtering og vedlikehold.

Hvordan kan jeg klage :  

1. Klagen må være innsendt innen den fastsatte fristen.
2. Klager må oppfylle alle nødvendige krav (beskrivelse av feil, en kopi av faktura og andre nødvendige dokumenter).  Send varene tilbake til adressen til selskapets hovedkontor som rekommandert postsending.
3. Hvis dette er en feil som ikke kan repareres, vil selskapet gjøre en ny bestilling på det.
4. Krav blir vanligvis avgjort innen kortest mulig tid etter retur av varene til den registrerte adressen til selskapet, innen 30 dager.
5. Krav kan ikke godtas i tilfelle av normal slitasje forårsaket av bruken av varene.

VII. Avsluttende bestemmelser

Selskapet beholder retten til å modifisere og endre vilkårene etter eget skjønn. Selskapet forbeholder seg retten til å gjøre prisendringer i tilfelle av endring i valutakurser, en betydelig økning i inflasjon, eller en betydelig endring i leveringsbetingelser for produsenter og andre leverandører av varer. Vilkårene i kontrakten er fastsett av selskapet i den form som er publisert på www.jer53y.no den dagen kunden legger inn bestillingen.

I tilfelle av bestillingen aksepterer kunden alle vilkår og betingelser som er gjeldende på dagen av bestillingen.

Du blir ikke belastet ved hverken å besøke nettstedet www.jer53y.no eller legge inn  bestillingen.

Fant ikke det du søkte etter?

Mer om personvern og retningslinjer for beskyttelse av sensitiv informasjon og om kundeforholdet til nettstedene finner du her: